Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Thông báo:

chính thức dời nhà qua Facebook cho tiện quản lý, ai có ghé ngang đây muốn yêu cầu gì, xin đừng spam ở đây mà qua fb chính thức, thanks:

https://www.facebook.com/hoattunhanyunjae

Sau thời gian dài không hoạt động, nay đã trở lại và hy vọng không ăn hại như xưa